• Witamy na stronie Punktu Informacyjnego Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej.
  • Zachęcamy do nadsyłania wydarzeń kulturalno-religijnych, które opublikujemy na naszej stronie.
  • Prosimy także o uwagi i komentarze dotyczące nowej strony.

Miejsca pielgrzymkowe

Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży

Dodano: 13/06/2017

 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ NAUCZYCIELKI MŁODZIEŻY

Zakon Pijarów, Warszawa-Siekierki

Adres: ul. Gwintowa 3,  00-704 Warszawa, tel. (022) 841-58-44

www.sanktuarium-pijarzy.pl, e-mail: sanktuarium@pijarzy.pl 
 

HISTORIA SANKTUARIUM MATKI  BOŻEJ  NAUCZYCIELKI  MŁODZIEŻY

w Warszawie na Siekierkach 

Wieczorem 3 maja, w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski 1943 roku, podczas wojny, dwunastoletnia Władzia wróciła do domu od pobliskiego krzyża, przy którym zbierali się wierni na nabożeństwo majowe, by śpiewać Litanię Loretańską i pieśni maryjne.

Patrząc przez okno, podziwiała rozciągający się na brzegu Wilanówki sad pełen kwitnących drzew. Raz jeszcze, jak przy krzyżu, modliła się w intencji dwóch chłopców: żydowskiego, który uciekł z Getta i tu u ludzi znalazł schronienie oraz umysłowo chorego mieszkańca Siekierek. W czasie modlitwy, na tle kwitnącej wiśni, zobaczyła Matkę Bożą.

Objawienia Matki Bożej powtarzały się przez ponad sześć lat. Około pięćdziesięciu razy Władzia widziała także Pana Jezusa. Podczas tych objawień ukazywały się znaki, napisy i symbole. 21 maja 1943 roku, kiedy Maryja wzywała do poprawy życia, towarzyszyła Jej kamienna tablica z cyfrą „X” symbolizująca Dziesięć Bożych Przykazań. Słyszała też słowa Maryi, np.: „Śpiewajcie i módlcie się do Mnie tu”; „Teraz postawcie krzyż lub kapliczkę”; „To miejsce jest święte”. Pan Jezus powiedział do Władzi m. in.: „Położyłem Ja krzyż na wasze ramiona. Podnoszę go, ale wy proście i dążcie do Mnie, ażebym go wziął. Bo gdy Ja wezmę krzyż w Swą rękę i podniosę go do góry, to wtenczas zabłyśnie pokój. Ja okrywam swym płaszczem Kościół Święty i dzieci moje” (luty 1944). Te krótkie teksty są znane, gdyż - na polecenie swojego prefekta - Władzia sporządzała po objawieniach notatki.

Tak powstał „Dzienniczek objawień na Siekierkach”. Władzia, posłuszna Matce Bożej, organizowała wspólną modlitwę dzieci i dorosłych. Na pniu wiśni zawieszono najpierw drewnianą kapliczką, później ustawiono na betonowym postumencie figurkę. Znamienne jest, że niemieccy żołnierze, którzy mieli w pobliżu swoją siedzibę, widzieli gromadzących się ludzi, słyszeli śpiewy, a nigdy nie interweniowali.

Po zakończeniu wojny, przychodzący na modlitwę pielgrzymi przynosili ze sobą cegły ze zburzonych budynków Stolicy. Z nich w 1946 roku zbudowano małą kapliczkę z ołtarzem wewnątrz, którą poświęcono 8 maja 1949 roku.

Objawienia na warszawskich Siekierkach spełniły ważną rolę wobec tutejszych mieszkańców bardzo doświadczonych działaniami wojennymi. Maryja mówiła: „Przyjdą ciężkie czasy, ale kto będzie miał iskrę wiary, nadziei i miłości, ten nie zginie” (9.10.43); „Syn mój umarł w młodości. Więc matki, którym synowie poginęli, módlcie się i proście, bo dziś jest wasze święto” (2.09.43). Powiedziała, że jest Nauczycielką Młodzieży, określiła cel swoich objawień odnoszący się do wszystkich ludzi: „Przyszłam do was, abyście wiedzieli, że gdy będziecie szli Moimi śladami, nie zginiecie” (8.02.44); „Jak wy jesteście ze mną, to ja jestem z wami i nic wam się nie stanie” (1.11.43). Uczyła, że droga do Niej jest drogą do Boga: Dążcie do Mnie i Syna Mojego” (13.10.43).

Ostanie objawienie miało miejsce 15 września 1949 roku, a więc w święto Matki Bożej Bolesnej. Władzia miała już wówczas dziewiętnaście lat. Ukazał się jej Pan Jezus z przesłaniem: „Krzyżują Mnie ci wszyscy, którzy Mnie znieważają. Wynagradzajcie za nich. Brońcie Mnie, albowiem Ja was kiedyś obronię ... Nie odchodźcie ode Mnie, którzy Mi służycie...  Odchodzę, a wy proście Matkę Moją, bo Ona was teraz słucha”.

Miejsce objawień odwiedzał Prymas Tysiąclecia Kard. Stefan Wyszyński.
4 października 1970 roku, podczas wizytacji Parafii Św. Bonifacego, przemawiając do wiernych zgromadzonych wokół kapliczki, oświadczył: „Jeśli nie ja, to mój następca zbuduje świątynię, aby Matka Boża otrzymała tu należną chwałę”. Te prorocze słowa spełniły się kilkanaście lat później.

3 maja 1977 roku została po raz pierwszy odprawiona w kapliczce Msza św. Odtąd Eucharystia była sprawowana zwłaszcza w święta maryjne. Regularnie w każdą niedzielę Msze św. były odprawiane od stycznia 1980 roku. Obowiązek ten przyjął pijar o. Edward Szajor. Oficjalnie Ksiądz Prymas powierzył miejsce objawień zakonowi pijarów 16 listopada 1980 roku. Zatwierdził też wtedy samodzielny ośrodek duszpasterski.

O. Edward stopniowo powiększał kaplicę, nabywał teren aby zbudować dom zakonny i kościół. 15 października 1984 roku następca Prymasa Tysiąclecia Kard. Józef Glemp poświęcił plac pod budowę kościoła. 15 marca 1988 roku erygowana została parafia pw. NMP Królowej Wyznawców. W grudniu 1991 roku powstał dom zakonny. 17 września 1994 roku Ksiądz Prymas Kard. Józef Glemp poświęcił nowo zbudowany kościół parafialny, który następnie 31 sierpnia 1997 roku podniósł do rangi Sanktuarium pod wezwaniem Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży.

Obecnie Matka Boża odbiera cześć w kaplicy na miejscu objawień rozbudowanej kolejny raz w 1999 roku jako wotum dziękczynne za uleczenie z choroby alkoholowej, w dużej świątyni z wystrojem wnętrza z fundacji Państwa Wąsowskich w latach 2002-2005 i w kaplicy sanktuaryjnej, w której znajduje się obraz Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży. Nadal dyskretną inicjatorką, animatorką i uczestniczką spotkań modlitewnych jest Pani Władysława Papis, którą posłużył się Pan Bóg przy zapoczątkowaniu dziejów Sanktuarium.

Dokumentację otrzymanych za pośrednictwem Matki Bożej Nauczycielki nadprzyrodzonych darów stanowi kilkadziesiąt tomów Księgi łask, podziękowań i próśb. W planach Sanktuarium jest rozbudowa obiektów pomocniczych dla pielgrzymów.

Wspólnota Pijarów projektuje stworzenie Collegium Nobilium Novum dla istniejącej przy Sanktuarium Pijarskiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Koordynacją integralnego wychowania młodzieży poprzez wiarę, kulturę i sport zajmuje się Stowarzyszenie Parafiada im. Św. Józefa Kalasancjusza.


NSRR UE EFRR

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z naszego serwisu jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek. Zaakceptuj, aby kontynuować do czego są one potrzebne można dowiedzieć się w tym miejscu.